NEPAL POLYTECHNIC INSTITUTE (NPI COLLEGE)
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्
Nepal Polytechnic
Institute
भरतपुर, चितवन
डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको पूर्ण शुल्किय खुला कोटा
प्रवेश परीक्षाको लागि आवेदन फारम २०७८
हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइज (35mm*45mm) को रंगीन फोटो
शैक्षिक कार्यक्रमहरु
शैक्षिक योग्यता

संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु
Please upload file size less then 5MB
Please upload file size less then 5MB
Please upload file size less then 5MB
Please upload file size less then 5MB

Please upload file size less then 5MB